Blå lagunen

Besöksmål 5 juli 2021 14:09

Naturen i Ar på norra Gotland präglas av den kalkindustri som under många år bedrevs i området. Många av Gotlands gamla kalkbrott är numera vattenfyllda, bland annat det brott som fått namnet Blå lagunen.

Sommartid är det gamla stenbrottet en mycket populär badplats, som nu försetts med ny tillfartsväg, parkeringsplats och toaletter.

Så jobbar vi med nyheter