Barlingbo kyrka

Besöksmål 16 juli 2021 11:37

Kyrkans äldsta del är koret från 1225. I koret finns gravstenar från 1339 över kyrkoherden Petrus och hans bror johannes. Botulf Bardlings, 1336, samt sten ursprungligen lagd över Botvid, 1200.

Dopfunten från 1100-talets slut är huggen i sandsten enligt engelsk-gotländsk skola och räknas som ett av våra förnämsta inhemska konstföremål. Ett rikt bildverk samt symboler för de fyra evangelisterna. Ursprungligen var funten målad i azuritblått, ultramarin och bladguld. Gråmålades under 1600-talet.

Triumfkrucifixet från 1200-talet anses mycket välbevarat och hänger på sin ursrpungliga plats i triumfbågen. Därav krucifixets namn. På korsarmarna finns de fyraevangelisternas symboler Krucifixet är ett verk som tillskrivs Tingstädemästaren.

Källa: Svenska kyrkan

Så jobbar vi med nyheter