Atlingbo kyrka

Besöksmål 16 juli 2021 11:34

Under Atlingbo kyrkas golv har grunderna till en kyrka från 1100-talets mitt grävts fram.

I början av 1200-talet uppfördes den nuvarande kyrkans kvadratiska kor och en märlig, spetsbågformad absid.

Källa: Region Gotland

Så jobbar vi med nyheter