Albatross minnessten

Besöksmål 8 juli 2021 10:24

En stilla sommarmorgon hamnade fartyget Albatross i en sjöstrid med en rysk eskader i juli 1915. En minnessten är rest på stranden där grundstötningen skedde.

Under beskjutningen omkom sammanlagt 27 besättningsmän som begravdes i Östergarn samma kväll. Det har berättats om när ryssarna sköt tvärs över Östergarnsholm så att fyrpersonalen fick söka skydd i en av grottorna på ön.

Minnesstenen står vackert utplacerad vid den vidsträckta klapperstenstranden med utsikt över Östergarnsholm, söder om Kuppen vid Herrvik. Det har berättats om när ryssarna sköt tvärs över Östergarnsholm så att fyrpersonalen fick söka skydd i en av grottorna på ön. Den andra juli 1981, 66 år efter sjöstriden, restes granitstenen som bekostades av en besättningsman på Albatross, Karl Paul, som ville att eftervärlden skulle komma ihåg hans stupade kamrater.

Samma kväll som sjöslaget ägde rum begravdes 26 tyska sjömän i en massgrav på Östergarns kyrkogård. Ett år efter katastrofen, den andra juli 1916, restes en gravsten på kyrkogården med alla namn på de som dödades i striden.

I Östergarns bygdegård i Katthammarsvik finns Albatrossmuseet. Där visas dokument, fotografier och föremål från drabbningen i Östersjön.

Så jobbar vi med nyheter