Ala kyrka

Besöksmål 8 juli 2021 10:36

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet och det förlängda koret kom till på 1250-talet.

Från den äldsta kyrkan finns ännu korportal med kapitilärfigurer. Invändigt finns kalkmålningar från 1200-talet, 1400-talet samt 1700-talet där 1400-talsmålningarna tillskrivs "Passionsmästaren". På tornets västvägg finns ett antal skeppsristningar.

1938 härjades kyrkan av en brand som började i tornet varvid kyrkklockan föll ned och krossades. Vid återuppbyggnaden rekonstruerades tornhuven som tillskrivs hovarkitekten Olof Tempelman 1780.

Så jobbar vi med nyheter