Ny skulptur på fyra meter ska uppföras i innerstan

Augustas Serapinas är den som leder arbetet med den nya skulpturen.
Augustas Serapinas är den som leder arbetet med den nya skulpturen.

På Visbydagen hålls invigningen för den nya skulpturen som ska stå på Fornsalens innergård. Den nya skulpturen ska bestå av ett traditionellt gotländskt staket - standtune.

Visby 16 september 2021 15:08

Projektet "Konsten i kulturarvet" är ett samarbete mellan Baltic Art Center (BAC) och Gotlands Museum. Den gemensamma nämnaren i projektet är den framträdande roll som konstnärer haft i historiebeskrivningen. 

– ”Konsten i kulturarvet” tar emot svenska och internationella konstnärer med intresse för kulturarv och kulturmiljöer för att utforska och gestalta kulturarvet utifrån ett konstnärligt perspektiv. Vi vill också tillvarata det stora intresse för kulturarv som finns i det gotländska föreningslivet, till exempel på Bungemuseet, och skapa ett utbyte mellan konst och kulturarv som knyter an till lokalsamhället, berättar Helena Selder från BAC.

Litauiske konstnären Augustas Serapinas bjöds in att arbeta utifrån Gotlands Museums samlingar och besökte då olika sorters ”gömda och glömda rum”. Han gjorde bland annat besök i museets magasin på Visborgsområdet och de museigårdar som finns på ön. 

I samband med att han bjöds in till att arbeta utifrån museets olika samlingar fastnade han för samspelet mellan det som klassas som kulturarv, det särskilda omhändertagandet från museipersonalen och de miljöer som finns utanför museets samlingar. 

Tankarna kring det ska han nu gestalta genom den skulptur som byggs i traditionell standtuneteknik av ett arbetslag från Bungemuseet. Tekniken beskrivs av museet som ett levande kulturarv och man skriver att det även använts i försvarssyfte. 

Marika Bogren, avdelningschef för samlingar och kulturmiljö vid Gotlands Museum, säger i ett pressmeddelande att den nya utställningen har väckt en hel del tankar kring vilka föremål som ska släppas in i museets samlingar och vad som blir kvar på andra sidan av "staketet".

– Att ta emot, förvalta och eventuellt gallra föremål i en samling är en viktig process som handhas av utbildad personal, säger Marika Bogren och funderar vidare: 
– Vilka har egentligen makten att besluta om vårt gemensamma kulturarv och vad som ska finnas i museernas magasin och utställningar? Hur vet vi i museerna vilka föremål som ska stanna på den ena eller andra sidan av ”staketet” - gränsen?.

Den 2 oktober, på Visbydagen, invigs den nya skulpturen. Skulpturen ska bli fyra meter hög och svänger sig sedan runt museigården.