”Mer utrymme och tid för att ha viktiga samtal"

Mia Stuhre, en av årets arrangörer, har stora förväntningar på Almedalsveckan. ”Det har funnits mycket tid för utvärdering och utveckling vilket lett till att det kommer ske en del förändringar under detta år”, säger hon.

Almedalsveckan är äntligen igång igen.

Almedalsveckan är äntligen igång igen.

Foto: Dennis Pettersson

Visby2022-07-03 13:27

Till att börja med kommer Almedalsveckan endast vara fem dagar i stället för åtta dagar i år. 

– Det betyder att mängden evenemang blir mer hanterbar och besökarna missar inte lika mycket av det dem vill hinna se. Att det är färre evenemang kommer också leda till att arrangörerna känner sig mer nöjda med sina satsade resurser eftersom fler kommer och lyssnar. Det skapas på så sätt mer utrymme och tid för att ha viktiga samtal, säger Mia.

I planeringen har arrangörerna även haft med sig att det är valår. Det lyser igenom i de teman som kommer diskuteras under veckan. Som det ser ut hittills är det fyra ämnen som sticker ut: Hållbarhet, demokrati, klimat och miljö samt vård och omsorg. För tillfället finns det hela 2062 evenemang i Almedalsveckans officiella program. 

Vissa undrar hur säkerhetsläget kommer se ut för i år, och på den frågan svarar Mia: 

– Vi får frågan om säkerhetsläget då och då, men det finns inget som säger att vi ska ställa in. I stället måste vi visa att vi kan verka i den svenska demokratin genom att medverka under Almedalsveckan. Gör vi inte det på grund av rädsla så har vi indirekt förlorat. 

Förra året lanserades Almedalsveckan Play vilket är en plattform där du som arrangör kan länka ditt evenemang och använda som en digital version av Almedalsveckan.

– Med tanke på det vi lärt oss under de två senaste åren om digitalisering kände vi att vi behåller Almedalsveckan Play eftersom det breddar vår publik. Det har bidragit till att alla får vara med och delta. 

Några exempel på spännande evenemang som kommer hållas under veckan är: 

64971 Food and Peace – what’s the connection?
UN World Food Programme (WFP), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Medverkar: Stefan Löfven.
65910 Reduktionsplikten – ett nationellt svar på en global fråga?
Drivkraft Sverige
Medverkar: Fredrik Reinfeldt.

65103 Där går gränsen – om journalister och influencers.
Sveriges Radio
Medverkar: Margaux Dietz.

Om något av detta låter intressant så kan det vara värt att utnyttja Almedalsveckan Play för att kunna vara med och delta oavsett var någonstans du befinner dig eller så finns appen Almedalen Just nu om du är på plats på ön. 

Mia Stuhre är en av de ansvariga för Almedalsveckan.
Mia Stuhre är en av de ansvariga för Almedalsveckan.
Fakta

År 1968 höll Olof Palme ett tal till svenska folket från Almedalen med havet i bakgrunden. Det blev början på vad som kom att bli Almedalsveckan. Sedan dess har Almedalen blivit en demokratisk mötesplats där politiska tal och möten årligen äger rum. 

År 2020 och 2021 blev speciella år eftersom Almedalsveckan inte kunnat utföras på plats. 2021 infördes därför Almedalsveckan Play som möjliggjort en digital version. Det har i sin tur lett till att en bredare publik.