Rätta lösningen på korsordet i Gotland Just nu maj

Här kan ni ta del av lösningen på korsordet som är med i magasinet i maj.