Stelor minskar restaurangen och ökar hotellet

Gotland 20 maj 2021 12:00

My Wrethagen ansöker om bygglov för ändrad användning av del av restaurangen till boende för uthyrning på Västergarn Stelor 1:21. Enligt ansökan är restaurangen och serveringsytan i dag onödigt stor medan hotellet Stelor behöver fler bäddar. 

Del av restaurang/bar avses därför byggas om till boende. Det ska ske inom ramen för befintlig byggnads storlek. Det ska också skapa möjlighet för större sällskap att abonnera Stelor gård under lågsäsong.