Destination Gotland höjer priserna – med 30 procent

Bolaget meddelade under onsdagen hur prishöjningen blir under 2023. "Staten måste nu gå in och ta ett större ansvar", säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Marcus Risberg, vd på Destination Gotland.

Marcus Risberg, vd på Destination Gotland.

Foto: Dennis Pettersson

Gotland2022-11-30 13:57

Under onsdagen meddelade Destination Gotland att de kommer höja priserna under 2023 – och det rejält. De skriver i ett meddelande till sina resenärer att det är ökade drivmedelspriser som ligger bakom höjningen. 

"Avtalet med Trafikverket styr möjligheten till årliga prisjusteringar, och här är bränslepriset den avgörande faktorn. Vi har nu i enlighet med detta, fattat beslut om att genomföra en justering av biljettpriserna om cirka 30 procent. Prishöjningen är betydande, men i relation till bränsleprisernas stora kostnadsökning är den begränsad", skriver Destination Gotland till kunderna. 

Samtidigt inför man en uppdaterad dynamisk prismodell - vilket innebär att det framöver kommer finnas en prisvariation när efterfrågan är som störst. DG skriver att det kommer ge resenärerna viss flexibilitet och möjlighet att hitta olika priser beroende på när man vill resa och hur god framförhållning man har. 

Trots allt är detta ett hårt slag mot gotlänningar, besökare och näringslivet på ön. Under onsdagen har såväl Gotlands förenade besöksnäring (GFB) och Region Gotland vädrat sina åsikter i frågan: 

– Med cirka fem procent av landets livsmedelsförsörjning är Gotland otroligt viktigt för Sverige. Slås gotländska företag ut så skulle det vara ett slag direkt mot Sveriges livsmedelsberedskap. Staten måste nu gå in och ta ett större ansvar för landets enda ö-region och kompensera Gotland för konsekvenserna av prisökningarna i Gotlandstrafiken, säger Peter Lindvall, regiondirektör, i ett pressmeddelande.

Följande har GFB skrivit på sin sida på Facebook: 

"Rysslands krig i Ukraina ger ringar på vattnet i hela världen och självklart påverkas också Sverige av vår tids största katastrof. Men från GFB måste vi ändå ställa frågan om just den kraftiga prisökningen på rese- och transportkostnader för färjetrafiken är nödvändig. Nu är det läge för Gotlands del att höja rösten och gå samman för att föra en dialog med regering och riksdag om vårt ö-läge. Färjan är vår väg till resten av Sverige. Den allvarliga situationen borde ge utrymme för en annan typ av avtal med Trafikverket, som har till uppgift att hålla ihop landet med vårt gemensamma vägnät som verktyg", skriver de där. 

Region Gotland har sedan tidigare begärt ett möte med infrastrukturministern och den frågan aktualiseras ytterligare i och med onsdagens besked från Destination Gotland.