Besök underbara Ekstakusten

Bildmontage Ekstakusten och Djupvik.
Bildmontage Ekstakusten och Djupvik.

Finns det någon finare plats på Gotland att se solen långsamt gå ner för dagen? Solen som färgar båtar och fiskebodar i ett gult, skimrande ljus och sänker sig ner bakom Karlsöarna. Ekstakusten hamnar högt upp på vår lista i alla fall.

Gotland 19 september 2021 08:12

Ekstakusten är ett 4 kilometer långt naturreservat som sträcker sig från Tomsarve kvarn och Skansudd till och med Hammarudd som är Gotlands västligaste udde. Genom hela reservatet går en kustväg med vacker utsikt över Lilla och Stora Karlsö, strandvallar av grus och sten, färgglada strandväxter och tallar som pinats av salta vindar. Kuststräckan sträcker sig även utanför reservatet, förbi stranden vid Vavle, Djupvik fiskeläge och bort till Sandhamns strand. 

undefined
Ekstakustens naturreservat.

Djupvik fiskeläge

Djupviks fiskeläge består av 30 fiskebodar som byggdes under tidigt 1900-tal. När fiskeläget var aktivt samlades man här under våren och hösten för intensivt arbete. De flesta bodarna användes som redskapsskjul och utanför finns gistgarden fortfarande kvar, det var där fiskenäten hängdes på tork. Numera har fiskebodarna förvandlats till sommarstugor med bästa solnedgångsläge.

undefined
Fiskebodarna vid Djupvik.

Tänk på: 

Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

På land framföra motordrivet fordon utanför den väg som markerats med heldragen svart linje på kartan. 

Parkera motordrivet fordon samt husvagn, annat än på särskilt anordnade parkeringsplatser som framgår av kartan. 

Parkera längre än 24 timmar i sträck. 

Tälta längre än 24 timmar i sträck. 

Borra, hacka, spränga eller rista i sten. 

Förflytta eller bortföra block, sten, eller fossil, exempelvis genom att bygga stentorn. 

Bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda stående omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark, grenar eller ris. 

Göra upp eld annat än på särskild iordningställd eldplats; medförd grill eller fältkök får dock användas. 

Framföra vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost med undantag för passage genom reservatet på kortast möjliga sträcka från hamn.

undefined
Mikaela och Lorentina tar en promenad i solnedgången.