Varierad vandring längs Torsburgenleden

Torsburgenleden invigdes i november 2022 och är nu redo för den första högsäsongen.
Torsburgenleden invigdes i november 2022 och är nu redo för den första högsäsongen.

Från eldhärjat fält till lummig skog, våtmark och karg hällmark – längs nyinvigda Torsburgenleden får du uppleva omväxlande natur genom fyra naturreservat. Mäktiga fornlämningar i rika kulturlandskap ger intryck.

Friluftsliv 22 maj 2023 10:31

Orangea markeringarna visar dig vägen längs den 17 kilometer långa Torsburgenleden. De behövs verkligen för att du ska hitta, för vägvalen är långt ifrån självklara. Leden slingar sig fram längs både stigar i kuperad terräng och mer lättvandrade skogs- och grusvägar. Sträckningen går från Kräklingbo bygdegård genom naturreservaten Torsburgen, Herrgårdsklint och Russvätar fram till Mullvalds strandskog i Ardre. Längs vägen finns flera rastplatser och någon grillplats, liksom många anledningar att stanna för att insupa vyer och några doser historia.

Brandhärjade Torsburgen
Torsburgen är en mäktig inlandsklint och en av Nordens största fornborgar. Här befinner du dig uppe på en platå på ca 1,2 kvadratkilometer, omgiven av bergskanter i tre väderstreck och en lång stenmur mot söder. Högsta punkten är 71 meter över havet. Klättrar du upp i utsiktstornet är du ytterligare 16 meter högre upp och har en storslagen utsikt. Området drabbades av en omfattande skogsbrand 1992. Spåren är ännu tydliga och döda träd skapar ett speciellt landskap att vandra genom. Därefter tar naturreservatet Herrgårdsklint vid och även här finns en gammal fornborg med naturliga klintar och en lång stenmur som gräns.

Från våtmark till strandskog
Leden tar dig sedan vidare in i naturreservatet Russvätar, som karaktäriseras av våtmarker och gles, lågvuxen hällmarksskog. Vandrar du i början av maj har du stora chanser att se gotlandssippan, en underart av backsippa som bara finns på Gotland. Efter det väntar lite av en transportsträcka innan du når Mullvalds strandskog. När du närmar dig havet kliver du in i en lummig granskog och snart är du i mål. Missa då inte Kungens sal – en trolsk miljö skapad av inlandsraukar, strax intill leden. Här finns också en vidsträckt strand att njuta av.