Vindkraftens roll: verkliga utmaningar kontra mytbildning

Vindkraftens roll: verkliga utmaningar kontra mytbildning

Datum: 22 feb.
Tid: 18:30 - 20:00
Dag: Onsdag
Almedalsbiblioteket, hörsalen
Cramersgatan

Vindkraftens roll: verkliga utmaningar kontra mytbildning

Tekn.dr. Karl Nilsson ger en översikt över vindkraftens möjligheter, särskilt på Gotland, ur ett vetenskapligt perspektiv.

Vindkraftens roll: verkliga utmaningar kontra mytbildning"

Tekn.dr. Karl Nilsson ger en översikt över vindkraftens möjligheter, särskilt på Gotland, ur ett vetenskapligt perspektiv. Runt om i Sverige, i forskningsgrupper på universitet såväl som inom industrin, pågår ett intensivt arbete för att överkomma de utmaningar som uppstår i kölvattnet av vindkraftens utbyggnad. Det kan exempelvis handla om det viktiga förankrings- och acceptansarbetet, tekniker för att minska skuggbildning och ljudpåverkan, radartteknik för att minska fågelpåverkan, energi- och areaoptimering, offshoreutveckling samt återvinning och återanvändning av vindkraftverkets delar vid nedmontering. Samtidigt florerar envisa mytbildningar som tar energi ur det viktiga förbättringsarbetet. Vilka är de verkliga utmaningarna och vilka är de vanligaste myterna kring vindkraften?


Arrangör

Humanisterna Gotland, Biblioteken på Gotland, Folkuniversitetet

Dela