Vernissage: Bärvåg av Matti Kallioinen

Vernissage: Bärvåg av Matti Kallioinen

Datum: 8 juni
Tid: 16:00 - 19:00
Fornsalen, Gotlands Museum
Strandgatan 14 , 62158 Visby

Vernissage: Bärvåg av Matti Kallioinen

Välkommen till vernissage av separatutställningen Bärvåg av konstnären Matti Kallioinen, som medverkar vid vernissagen.

Gotlands Konstmuseum presenterar en separatutställning med konstnären Matti Kallioinen (f. 1974) som visar sin konst på Gotland för första gången. Kallioinen som tidigare arbetat mycket med performance och installation visar nu upp en ny sida av sitt konstnärskap med många verk som aldrig tidigare ställts ut från perioden 2018–2023. Välkommen till vernissage torsdagen 8 juni kl. 16-19. Konstnären närvarar!

Matti Kallioinens konstnärliga praktik har de senaste åren utvecklats från det multisensoriska till det utpräglat visuella och rumsliga. I denna utveckling har en genomgripande vågrörelse blivit allt mer synlig. Han jobbar i serier där de enskilda objekten tycks höra ihop och genomströmmas av samma puls, likt fraser i en musikalisk komposition. Det är sinusvågen som är grundformen enligt Kallioinens sätt att se.

Titeln bärvåg anspelar på den våg som bär fram signalen till radiomottagaren men som sedan filtreras bort innan mottagaren omvandlar radiovågen till ljudvåg. Det vi hör är den till ljud omvandlade modulationsvågen. De olika verken i utställningen kan ses som modulationer på en bärande princip som själv bara indirekt låter sig anas, en våg som riktas mot en annan sorts mottagare: våra kroppar och sinnesorgan.

Kallioinen försöker hitta en frekvens som resonerar i mottagaren vilket i praktiken kan handla om hur en färgskiftning stäms av, hur en yta kröks eller i vilken rytm pennan tillåts dansa över papperet. För Kallioinen är allt detta vågor att ratta in.
Utställningen pågår 8 juni-22 oktober 2023. 


Arrangör

Gotlands Museum

Dela