Vattenvandring i Snoderån

Vattenvandring i Snoderån

Datum: 20 juli
Tid: 14:00 - 16:30
Dag: Torsdag
Snoderån i Sproge, samling vid vattentagningsstället vid väg 140

Vattenvandring i Snoderån

Naturvandring längs Snoderån. Ta med fika.

Snoderån bjuder på rik biologisk mångfald. Vi vandrar längs ån och studerar det vi kan finna.

För mer info, ring Björn, 0705 - 22 68 91.


Arrangör

Snoderåns Vattenråd och Naturskyddsföreningen Gotland

Dela