Vårda, värna, bruka och utveckla - vårt kulturarv

Vårda, värna, bruka och utveckla - vårt kulturarv

Datum: 9 mars
Tid: 19:00 - 21:00
Dag: Torsdag
Gotlands museum, Arkivet, entré Mellangatan 19
Mellangatan 19 , Visby

Vårda, värna, bruka och utveckla - vårt kulturarv

Ulrika Mebus är byggnadsantikv. och fastighetschef på Kungl. Vitterhetsakademin. Slott och en hel by är en del av deras ansvar.

En viktig uppgift för Kungl. Vitterhetsakademin är att värna, vårda, bruka och utveckla de fastigheter som de äger och förvaltar. Ulrika Mebus är byggnadsantikvarie och har tidigare arbetat på Gotlands museum och Riksantikvarieämbetet. Hur ser hon på dessa frågor.
Tove Åkesson är arkivarie på Gotlands museum. Hon kommer att berätta om vad museet har i sitt arkiv och som kan vara av intresse för den som vill veta mer om sin fastighet. 

Ett samarrangemang med Gotlands museum. Kaffe med tilltugg. 

Välkomna!

Fri entré, men begränsat antal platser. Anmälan till: Lars.backman@byggnadsvard.se

 

Torpet, Grötlingbo. Ett kulturarv.
Torpet, Grötlingbo. Ett kulturarv.

Arrangör

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Dela