Vårda, värna, bruka och utveckla - vårt kulturarv

Vårda, värna, bruka och utveckla - vårt kulturarv

Datum: 23 feb.
Tid: 19:00 - 20:30
Dag: Torsdag
Biblioteket
Norra Kustvägen, Klintehamn

Vårda, värna, bruka och utveckla - vårt kulturarv

Jan- Olov Westerberg, fastighetsdir. Statens fastighetsverk -hur förvaltar de sitt stora fastighetsbestånd av kulturbyggnader?

Statens fastighetsverk förvaltar över 4000 byggnader - här finns allt från Visby ringmur, Romakloster kyrkoruin och kungsgård till våra kungliga slott.  Hur ser de på och hur arbetar de med att värna vårt kulturarv, så att även kommande generationer kan få del av det. Visning av Donnerskahuset. Plats: Donnerskahuset, Klintehamn. Ett samarrangemang med biblioteket, Region Gotland. Fri entré. kaffe med tilltugg.


Arrangör

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Dela