Sockenloppis i Gothem 5 augusti

Sockenloppis i Gothem 5 augusti

Datum: 5 aug.
Tid: 10:00 - 15:00
Dag: Lördag
Gothems bygdegård
Viby Gothem , 62430 Slite

Sockenloppis i Gothem 5 augusti

Stor sockenloppis i Gothem. Köp karta, åk runt bland 30 loppisar.

Stor sockenloppis i Gothem lörd 5 augusti 10-15. Köp karta vid bygdegården, åk runt bland 30 loppisar i socknen. Kaffe och korvförsäljning och loppis vid bygdegården. 


Arrangör

Arr Gothems sockenförening

Dela