Russpremiering på Lojsta hed

Russpremiering på Lojsta hed

Datum: 31 juli
Tid: 10:00 - 14:30
Russparken Lojsta hed
Gerum korsgata, 62359 Lojsta

Russpremiering på Lojsta hed

Ser russen visas upp! Samling för drev kl 06.00. Premieringen börjar 10.00. Korv, fika, russridning. Mer info lojstahedrussen.se

Premieringsdagen på Lojsta hed är alltid sista måndagen i juli – i år är det 31 juli.
Drevkedjan samlas kl 06.00 vid skylten ”Russpark” för att driva hela flocken till fållorna vid premieringsplatsen. Allmänheten är välkommen att delta! (Ca 2 km).
Premieringsdagen är ett bra tillfälle att se hela flocken och årets hingst på nära håll. Korv/fikaförsäljning samt russridning.
Premieringen börjar kl 10.00.
Skriv ”Russparken Lojsta hed” på GPS.

Russpremieringen på Lojsta hed är en riktig folkfest. Förutom möjligheten att möta flocken på nära håll kommer det även russ från hela Gotland till Lojsta hed. Under dagen bedöms exteriören för 1-, 2- och 3-åringar och ston och äldre ston stamboksförs eller får höjd värdebokstav. Lojstastona deltar i premieringsringen som unghästar. Det kan gå ganska vilt till när Lojstarussen får grimmor på sig och visas upp i ringen. Dessutom sker en presentation av flockens medlemmar  vid fållorna vid Gerums korsgata. När dagen är slut öppnas alla fållor och flocken släpps ut i den stora hösthagen.
 


Arrangör

Sambetesföreningen Lojsta hed

Dela


Visa på karta