Russpremiering på Lojsta hed

Russpremiering på Lojsta hed

Datum: 25 juli
Tid: 06:00 - 15:47
Russparken Lojsta hed
Gerum korsgata , 62359 HEMSE

Russpremiering på Lojsta hed

Bra tillfälle se flocken i Russparken och årets hingst! Samling drev 06.00. Premiering 10.00 Mer info: www.lojstahedrussen.se

Russpremiering i Russparken på Lojsta hed måndag 25 juli.
Drevkedjan som samlas kl 06.00 vid skylten ”Russpark” för att driva flocken till fållorna vid premieringsplatsen. Allmänheten är välkommen att gå med! (Ca 2 km).
Ett bra tillfälle att se hela flocken och årets hingst Matteus 683 på nära håll!Korv/fikaförsäljning samt russridning på plats under dagen. Premieringen börjar kl 10.00.
Mer info: www.lojstahedrussen.se. Skriv ”Russparken Lojsta hed” på GPS.

Russpremieringen på Lojsta hed är en riktig folkfest. Förutom möjligheten att möta flocken på nära håll kommer det även russ från hela Gotland till Lojsta hed. Under dagen bedöms exteriören för 1-, 2- och 3-åringar och ston och äldre ston stamboksförs eller får höjd värdebokstav. Lojstastona deltar i premieringsringen som unghästar. Det kan gå ganska vilt till när Lojstarussen får grimmor på sig och visas upp i ringen. Dessutom sker en presentation av flockens medlemmar  vid fållorna vid Gerums korsgata. När dagen är slut öppnas alla fållor och flocken släpps ut i den stora hösthagen.


Arrangör

Russambetesföreningen Lojsta hed

Dela


Visa på karta