Roland Pöntinen 40 år som artist

Roland Pöntinen 40 år som artist

Datum: 29 jan.
Tid: 18:00 - 20:00
Dag: Söndag
Vårdklockans kyrka
Adelsgatan 43 , 621 57 Visby

Roland Pöntinen 40 år som artist

Roland Pöntinen en av våra främsta pianister

»Svensken Roland Pöntinen, född 1963, är lika övertygande som solopianist, kammarmusiker, sångackompanjatör, kompositör och jazzimprovisatör. Hans känsla för det konstruktiva och sensuella i musiken är omisskännlig….«
(Ellen Kohlhaas i Frankfurter Allgemeine, 28 januari 1987) Läs mer på www.musikaliskavisby.se/evenemang


Dela