Ö-läget - Seminarier kring konstens läge på Gotland

Ö-läget - Seminarier kring konstens läge på Gotland

Datum: 13 okt.
Tid: 18:00 - 20:00
Dag: Torsdag
Gotlands konstmuseets lokaler
S:t Hansgatan 21, Visby

Ö-läget - Seminarier kring konstens läge på Gotland

2 seminarier ism KRO Gotlands konstutställning, om konstmuseet, konstinitiativ och -främjade och kritik.

Salongssamtal – KRO Gotland 

KRO Gotlands medlemsutställning i Gotlands konstmuseets lokaler 8 - 30 oktober 2022.

Varifrån kommer vi? Vad är vi? Vart går vi? Torsdag 13e oktober kl 18:00 – 20:00

Varför gör vi konst? Varför är det viktigt att uppleva konst? Onsdag den 19e oktober kl 18:00-20:00 

En seminarieserie i salongsformat som fördelades på två tillfällen, inbjudna gäster mötte en intresserad allmänhet i informella samtal kring angelägna teman. 

Vin, öl och tapas till självkostnadspris.

Varifrån kommer vi? Vad är vi? Vart går vi?

Torsdag 13 oktober 18:00 – 20:00

Gotlands konstmuseum och framtiden

Jenny Westfält, chef Gotlands Museum och Christian Hegardt, arkitekt Sweco berättar om aktuella planerna för ett framtida museum.

Gotlands konstmuseum i dag

Angelica Blomhage, Verksamhetsansvarig Konstmuseet och Armin Scholler, Region Gotland konstutvecklare berättar om verksamheten i dag.

Konsten i förändrade landskap

Som så många andra företeelser i samhället har konsten genomgått stora förändringar under 2000-talet. Många konstnärer visar sina verk utanför den vita kuben och gör det i samverkan med andra. Parallellt med det har många konstnärer intresserat sig för organisering. Som en följd av det har Folkrörelserna Konstfrämjande under det senaste decenniet vuxit fram som en allt starkare aktör i svenskt konstliv. Hur ser den rörelsen ut?

Åsa Mårtensson är verksamhetsutvecklare på Folkrörelserna Konstfrämjandet för södra Sverige. Hon driver också företaget Art and Public Environment. 

Surprise LAB International 

Surprise LAB International bildades av en grupp konstnärer med visionen att skapa en arena för internationellt idé utbyte och utveckling inom området samtida skulpturalt träarbete. 
Dom genomförde nyligen en tio dagers workshop med anslutande utställning och seminariet med ett femtontal konstnärer, formgivare och arkitekter på södra Öland.

Lies Marie Hoffmann inredningsarkitekt, skulptör och lärare på Konstfack är en av initiativtagare för Surprise LAB International och berätta om hur dom arbetar och planer för framtiden.

Panelsamtal Q and A

Moderator: Petter Hellsing KRO Gotland

Angelica Blomhage, Armin Scholler, Christian Hegardt, Jenny Westfält,

Lies Marie Hoffmann, Åsa Mårtensson.

 

Varför gör vi konst? Varför är det viktigt att uppleva konst?

Om konst och kritik

Onsdag den 19e oktober kl 18:00-20:00 

Föreläsning 

En kväll med Magnus William Olsson, som kommer att tala om vikten av kritik i ett demokratiskt samhälle

.Magnus William-Olsson är poet, kritiker och översättare. Han är grundare av bland annat Fria Seminariet i litterär kritik, Kritiklabbet och poesikritiksajten Örnen och Kråkan. Kritiklabbet samarbetar med kritiker, forskare samt andra intressenter för att experimentera med det kritiska verket och dess framtid. Målsättningen är att begrunda dagskritiken som konst- och kunskapsform i relation till ekonomiska och tekniska villkor och möjligheter. 

Paneldebatt Q and A

Med Magnus William Olsson, Helena Andreeff-Laurin (Ordförande KRO Gotland), Filip Reinhag (S), Göran Björnberg (Galleri Wisby), Marita Jonsson m.fl. om konst och kritik.

Övriga samtalspunkter:

  • Vad är den yrkesverksammande konstnärens uppdrag i samhället? Ska konsten ha en mer eller mindre styrd samhällelig nytta? Konst och hälsa, konstnären som aktivist, konst och politik, jämställdhet? Eller ska konst få finnas för konstens skull?
  • Hur förhåller sig de ideella, regionens och de mer kommersiella aktörerna inom konsten på Gotland? Vad är deras visioner kring konstens framtid på Gotland?

 

Alla välkomna! 


Arrangör

KRO (konstnärernas riksorganisation) Gotland

Dela


Visa på karta