Lärbro Bygdemuseum

Lärbro Bygdemuseum

Datum: 5 juli - 16 aug.
Tid: 13:00 - 17:00
Dag: Onsdag
Lärbro Bygdemuseum
Kappelshamnsvägen 214, 62452 LÄRBRO

Lärbro Bygdemuseum

Utställning om samhällsutvecklingen under 1800 - 1900-tal.Vår strävan efter höjd levnadsstandard. De nya kommunikationsmedlen

Utställning om människors strävan efter en skälig levnadsstandard under 1800- och 1900-tal. Hantverken och bisysslorna som stärkte hushållskassan - fordonen som revolutionerade kommunikationerna. Dessutom porträtteras spännande personer och deras levnadsöden.


Dela