Informationsmöte om Vibrationsverket – Rum för rörelse

Informationsmöte om Vibrationsverket – Rum för rörelse

Datum: 24 nov.
Tid: 18:30 - 19:30
Dag: Torsdag
Almedalsbibliotekets foajé
Cramérgatan 5 , 621 57 Visby

Informationsmöte om Vibrationsverket – Rum för rörelse

En regional kulturverksamhet i utveckling på östra Gotland. Kom och ta del av våra planer, idéer och tankar för framtiden!

Med anledning av det Utvecklingsbidrag för regional kulturverksamhet Vibrationsverket /Kulturföreningen Balans i Fokus erhållit från Kulturrådet bjuder vi in till möte för att berätta om våra planer, idéer och tankar för framtiden.

Det 3-åriga projektet drar i gång nu i november och ska verka för breddad regional infrastruktur gällande dans- och ny cirkuskonst, med musik- och klangkonst i nära relation. Vi vill öppna för det fria professionella, publikutveckla, vara kunskapsöverförare samt utveckla platsen i Anga på östra Gotland– vara en mindre produktionsplats, scen, plats för möte, träning och residens.

Vibrationsverket har sedan dryga 18 år sin bas i Anga. Mest ”kända” för den Cirkusinspirerade ljud- och balanskonstskolan för barn, familjer och unga.


Vibrationsverket/KF Balans i fokus har verksamhetsstöd från Region Gotland, och samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan
Projektet Vibrationsverket – Rum för rörelse stöds av Kulturrådet


Arrangör

Vibrationsverket/KF Balans i Fokus

Dela