INFORMATIONSMÖTE!  med Vibrationsverket

INFORMATIONSMÖTE! med Vibrationsverket

Datum: 24 nov.
Tid: 18:30 - 20:00
Dag: Torsdag
Almedalsbiblioteket, Foajén
Cramergatan 5 , 62122 Visby

INFORMATIONSMÖTE! med Vibrationsverket

VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT ÖPPET INFORMATIONSMÖTE! Vibrationsverket – Rum för rörelse, ett projekt i utveckling!

VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT ÖPPET INFORMATIONSMÖTE!

Vibrationsverket – Rum för rörelse, ett projekt i utveckling!

Torsdag den 24 november kl 18.30 i Almedalsbibliotekets foajé

Med anledning av det Utvecklingsbidrag för regional kulturverksamhet som Vibrationsverket /KF Balans i Fokus erhållit från Kulturrådet vill vi bjuda dig/er att ta del av våra planer, idéer och tankar för framtiden.

Det 3-åriga projektet drar i gång nu i november och ska verka för breddad regional infrastruktur gällande dans- och ny cirkuskonst, med musik- och klangkonst i nära relation. Vi vill öppna för det fria professionella, publikutveckla, vara kunskapsöverförare samt utveckla platsen i Anga på östra Gotland– vara en mindre produktionsplats, scen, plats för möte, träning och residens.

Vibrationsverket har sedan dryga 18 år sin bas i Anga. Mest ”kända” är vi för vår Cirkusinspirerade ljud- och balanskonstskola… 

ALLA ÄR VÄLKOMNA! Du kan vara professionell i fältet, politiker, administratör, arrangör, tidigare deltagare i vår verksamhet, eller BARA NYFIKEN!

OBS! Vi ska undersöka möjligheten att kunna medverka via länk. Om du inte kan vara på plats fysiskt men gärna skulle vilja medverka så maila oss och meddela ditt eventuella intresse av det så återkommer vi med besked till dig i fall medverkan via länk blir möjlig info@vibrationsverket.se

Varma hälsningar och väl mött!

Anna E Weiser, verksamhetsledare/konstnärlig ledare för Vibrationsverket


Dela