Hur skall Burs kunna påverka det regionala planarbetet?

Hur skall Burs kunna påverka det regionala planarbetet?

Datum: 29 sep.
Tid: 19:00 - 21:00
Bygdegården
Burs Sigdes 1:44 , 623 49 Stånga

Hur skall Burs kunna påverka det regionala planarbetet?

Diskussion om hur vi i Burs skall förhålla oss till förslaget till regional Översiktsplan 2040.

Bursbornas intressen är minst sagt styvmoderligt behandlade i det liggande förslaget till ny regional översiktsplan. Bygdegårdsföreningen och Hembygdsföreningen bjuder därför på torsdag den 29 september kl 19 in till en diskussion i Bygdegården om hur vi skall förhålla oss till detta. 

Alla är välkomna. Kaffe serveras.


Arrangör

Burs Bygdegårdsförening, Burs Hembygdsförening

Dela