Höstlovsöppet på Gotlands Försvarsmuseum

Höstlovsöppet på Gotlands Försvarsmuseum

Datum: 3 nov.
Tid: 10:00 - 14:00
Dagar: Tisdag, onsdag, torsdag
Gotlands Försvarsmuseum
Förrådsvägen 4, 62444 Tingstäde

Höstlovsöppet på Gotlands Försvarsmuseum

Gotlands försvarshistoria, pansar, artilleri, luftvärn, restaurang. Flyg&Marin delen: med "Viggen" och Kustartilleripjäser.

Gotlands försvarshistoria från forntid till nutid med bl a pansarfordon, stridsvagnar, infanteri, artilleri och luftvärn. Museets Armédel ligger i centrala Tingstäde med 2600 kvm i fem byggnader med arméföremål. 

Huvudbyggnaden ligger på det historiskt intressanta "Förrådsområdet" som ingick i Tingstäde fästning. Restaurang och butik med militärt utbud. Plats för barn. 

Flyg&Marin visar i Skans IV, två km söder om Tingstäde: stridsflyg (Viggen, och Draken) helikoptrar, stridsledning och bildutställning, kustartilleri, historik, tunga pjäser som använts på Gotland under 100 år, robotar, sensor- och direktutlösta minor, instrument för eld- och stridsledning. Totalt 5000 kvm i fem byggnader/hangar och två pjäsparker utomhus.  www. gotlandsforsvarsmuseum.se


Arrangör

Gotlands Försvarsmuseum

Dela


Visa på karta