Hoburgs hembygdsförening -  Samtal om marken på Storsudret.

Hoburgs hembygdsförening - Samtal om marken på Storsudret.

Datum: 5 aug.
Tid: 13:00 - 14:30
Dag: Lördag
Bottarve Museigård
Vamlingbo Bottarve 112, 62331 Burgsvik

Hoburgs hembygdsförening - Samtal om marken på Storsudret.

Vi presenterar resultatet från vårens studiecirkel om ägandet av marken på Storsudret. Och för ett samtal med våra politiker.

Vårens studiecirkel kring markägandet på Storsudret som Hoburgs hembygdsförening haft
under våren är nu klar och vi kan presentera resultatet.
Vårt syfte har varit att undersöka hur dagens ägarstruktur ser ut på Storsudret.
Studiecirkeln vill nu ställa följande frågor:
 Måste en fri fastighetsmarknad bli ett hot mot jordbruket och självförsörjning på södra
Gotland? Finns det utrymme för lösningar som gynnar båda parter?
 Vem ska äga åkermarken på Storsudret i framtiden?
Inbjudna gäster till debatten är våra politiker, för liberalerna kommer Anna Hrdlicka, för
socialdemokraterna Thomas Karlström, miljöpartiet representeras av Tomas Rådkvist och
från affärssidan kommer fastighetsmäklare Peter Tumegård.
Inledning av Jan Thiele, jurist med ägarskiften och arrenden som specialitet.

Kaffe serveras.
Välkomna!


Dela


Visa på karta