Hemsegården bio - Sagan om de två tornen - Extended Version

Hemsegården bio - Sagan om de två tornen - Extended Version

Datum: 22 apr.
Tid: 19:00 - 22:45
Dag: Lördag
Hemsegården
Jacob Gråbergsplats 4, 623 50 Hemse

Hemsegården bio - Sagan om de två tornen - Extended Version

Äventyret fortsätter. Brödraskapet splittras, men målet är fortfarande omintetgöra härskarringen, Kriget om ringen har börjat ....

Äventyret fortsätter. Brödraskapet splittras, men målet är fortfarande omintetgöra härskarringen. Kriget om ringen har börjat .... Välkomna! Pris 100 kr


Arrangör

Hemsegården

Dela