Häxprocessernas historia

Häxprocessernas historia

Datum: 26 apr.
Tid: 18:30 - 20:00
Dag: Onsdag
Almedalsbibilioteket

Häxprocessernas historia

Häxprocessernas historia Professor Dick Harrison föreläser om hur våra förfäder avrättade 35 000 kvinnor på vidskepliga grunder

Häxprocessernas historia

Professor Dick Harrison föreläser om "Häxprocessernas historia". Under äldre medeltid var de europeiska lagstiftarna och prästerna nästan lika skeptiska mot rykten om häxeri och trolldom som vi är idag. Men sedan hände något. På 1300- och 1400-talen förändrades synen på detta fenomen i folktron fullständigt. Från att ha betraktats som vidskepelse började det uppfattas som ett dödligt hot mot samhället, med rättegångar, pinliga förhör och dödsdomar som konsekvens. Våra förfäder närmast institutionaliserade sina fördomar och sin rädsla till en juridisk kultur av ondska, vilken utmynnade i att omkring 35 000 människor - huvudsakligen kvinnor – avrättades för brott som inte existerade. Galenskapen kulminerade på 1600-talet och ebbade långsamt ut under nästföljande sekel.


Arrangör

Humanisterna Gotland, Folkuniversitetet och Biblioteken på Gotland

Dela