Havsbotten vid Nordstream.

Havsbotten vid Nordstream.

Datum: 23 juli
Tid: 19:00 - 21:00
Dag: Söndag
Albatrossmuseet
Herrviks hamn

Havsbotten vid Nordstream.

Gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland ligger på havsbotten utanför Gotland. Naturen runt ledningarna mycket intressant.

Eugen Charyschak har lång erfarenhet av havet som officer inom dåvarande Kustartilleriet, bland annat som kustjägare. Han är väl förtrogen med förhållanden på Östersjöns botten, där de två aktuella gasledningarna vilar. Han kommer att berätta härom och visa bilder.


Arrangör

Föreningen Albatrossmuseet.

Dela