Guidning Kulturstigen i Burs

Guidning Kulturstigen i Burs

Datum: 27 juli
Tid: 18:00 - 19:30
Dag: Torsdag
Intilll Bandlundviken
62349 Stånga

Guidning Kulturstigen i Burs

Kulturstigsvandring 3,2 km vid förhistoriska lämningar. Slipskåror, Stavars skatt, Offerbryen, Vikingahamn, Snäckhuset etc.

Vandring och guidning längs Kulturstigen nedanför Stavgard och intill Bandlundviken i Burs. Längd 3,2 km med stopp vid sju stationer. Vid en grupp slipskårestenar berättas om den senaste forskningen kring dessa. Nära en bautasten hittades den s.k. Stavars skatt  om vilken det berättas i sägnerna. Vid offerbryen, Vikingahamnen och Snäckhuset berättas om det vikingatida Burs. Intill Bandlundviken berättas om husbehovsfisket fram till 1900-talet. Stigen passerar sedan några gravrösen.

https://www.hembygd.se/admin/burs/edit/kulturstig1


Arrangör

Burs Hembygdsförening

Dela