Gotlands biskopar förr och nu

Gotlands biskopar förr och nu

Datum: 11 feb. - 12 feb.
Tid: 14:00 - 16:00
Dagar: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag
Almedalens bibliotek bibliotekt

Gotlands biskopar förr och nu

En utställning på Almedalsbibliotektet om biskopsämbetets historia på Gotland 10 januari till 12 februari.

Biskopar på Gotland förr och nu 

Utställning på Almedalsbiblioteket Visby 10 januari till 12 februari 

Den 15 januari vigs Erik Eckerdal till biskop i Visby stift. Därför har Gotlands Kyrkohistoriska sällskap i samarbete med Visby stift och Sensus sammanställt en utställning om biskopar på Gotland förr och nu. Förutom en presentation av Erik Eckerdal berättar utställningen vad ett stift är och vad en biskop gör. En historisk återblick över Erik Eckerdals 19 företrädare presenteras, liksom mycket annat kring biskopsämbetet. Gotlands Kyrkohistoriska Sällskap har sedan 2009 genom böcker, föredrag och utflykter strävat efter att öka intresset för Gotlands kyrkohistoriska kulturarv.  Sällskapet välkomnar alla som är intresserade av dessa frågor som medlemmar. 

Den 24 januari kl 19.00 blir det i samband med utställningen ett offentligt samtal med Erik Eckerdal.

 


Dela