Exkursion i fornlämningskomplexet vid Bandlundeviken i Burs

Exkursion i fornlämningskomplexet vid Bandlundeviken i Burs

Datum: 11 sep.
Tid: 10:00 - 10:00
Dag: Söndag
Burs Stavgards Vikingagård
Burs Stavgard 627 , 623 49 Stånga

Exkursion i fornlämningskomplexet vid Bandlundeviken i Burs

Dan Carlsson leder en exkursion till några av de mest intressanta fornlämningarna vid Bandlundeviken i Burs

Bandlundevikens forntida boplats och båthus

Vid Bandlundeviken i Burs socken finns mycket omfattande lämningar med anor från yngre järnålder/medeltid. Vid den forna stranden på en udde ut i Östersjön, ligger ett sannolikt vikingatida båthus (Snäckhus). I anslutning till denna husgrund finns flera andra husgrunder bland annat ett par små, närmast kvadratiska anläggningar med eldstad i ena hörnet.

l höjd med 2-meters nivån över havet fförekommer ett stort antal sliprännor och slipytor i block. Boplatslämningar finns i form av husgrunder, odlingsterrasser, stensträngar och en imposant brya (Stavers brya).

För några år sedan påträffades strax söder om bryan en vikingatida silverskatt. Denna kan ha varit nedlagd i ett hus, vilket framgick av den arkeologiska efterundersökningen. Fyndet av silverskatten knyter på ett intressant sätt an till den sägen som finns om den store Stavars skatt som i sin tur numera kopplas till Beowulf.

Sammantaget utgör fornlämningskomplexet vid Bandlunde en av öns värdefullaste kulturhistoriska miljöer.

Exkursion i fornlämningskomplexet vid Bandlundeviken i Burs

Den kände gotländske arkeologen docent Dan Carlsson, verksam vid Arendus AB, leder på söndag den 11 september kl 10 en exkursion till några av de mest intressanta fornlämningarna vid Bandlundeviken. Arrangemanget är en del av Världsarvsdagarna som anordnas av Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum och evenemanget har sin start vid Stavgard i Burs.

Dan kommer att välja ut några representativa fornlämningsmiljöer som visar hur bebyggelsen, såväl som angöringsplatser, längs den dåvarande kusten förlagts i förhållande till landhöjning och aktuell kustlinje. Han kommer också att belysa relevansen i modern forskning som kopplar Stavar och Beowulf till just Bandlundeviken. 

Det finns en del sly i området så du behöver kunna gå i ganska oländig terräng och vara klädd därefter. Terrängen är inte lämplig för rörelsehindrade eller rullstolsbundna.

Vi tar en kaffepaus så ta gärna med eget kaffe.

Ingen anmälan behövs och ev frågor kan ställas till Ulf Jacobsson på 0708-68 11 22. Mer information finns på vår hemsida hembygd.se/burs


Arrangör

Burs Hembygdsförening, Riksantikvarieämbetet och Gotlands Museum

Dela


Visa på karta