Ett plundrat kulturarv – Brottsplats Gotland

Ett plundrat kulturarv – Brottsplats Gotland

Datum: 29 mars
Tid: 14:00 - 15:00
Hörsalen Almedalsbiblioteket

Ett plundrat kulturarv – Brottsplats Gotland

Föreläsning på Senioruniversitetet med Majvor Östergren om plundringen av det gotländska kulturarvet.

Majvor Östergren berättar i sin bok om plundringen av gotländska fornlämningar och skattfyndplatser, från 1970-talet till idag. Hon beskriver hotet mot det gotländska kulturarvet, främst de vikingatida silverskatterna som är så karaktäristiska för just Gotland och som enligt författaren utgör ett potentiellt världsarv. Majvor Östergren fick 2021 pris av Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för att hon bidragit till att synliggöra, skydda och sprida kunskap om kulturarvet, de gotländska silverskatterna.


Arrangör

Senioruniversitetet

Dela