Egon Klints Sojdemuseum i tjärdalarna vid Västerlaus i Burs

Egon Klints Sojdemuseum i tjärdalarna vid Västerlaus i Burs

Datum: 6 aug.
Tid: 11:00 - 16:00
Egon Klints Sojdemuseum
Burs Västerlaus , 623 49 Stånga

Egon Klints Sojdemuseum i tjärdalarna vid Västerlaus i Burs

Öppet hus i anslutning till Sveriges Hembygdsförbunds ”Hembygdsgårdens dag” i Egon Klints Sojdemuseum.

 I tjärdalarna vid Västerlaus i Burs har Egon Klint restaurerat ett gammalt sojde för tjärbränning och i anslutning till detta skapat ett museum med bruksföremål och verktyg från det gamla bondesamhället. 

Den 6/8 håller Hembygdsföreningen öppet hus i Sojdet mellan kl 11 och 16. Missa inte detta tillfälle att lära känna en av Burs förnämsta kulturhistoriska miljöer.

Hembygdsföreningens experter kommer att visa och berätta om Sojdet och muséets olika byggnader och föremål.

Kaffe med tilltugg finns att köpa.

Det finns parkering i anslutning till Sojdet och området är tillgängligt med rullstol, men det går inte att komma in i flera av byggnaderna för rullstolsbundna. Det finns ett välskött torrdass.

Har du några frågor kontakta Kristina Östre på 070-331 23 56.

 

Tjäran som viktig handelsvara för de lokala bönderna

 

Bönderna på Gotland handlade tidigt med tjära och kalk. Båda dessa produkter var betydelsefulla handelsvaror på grund av sina många användningsområden.

Tjära: Tjära utvanns genom att förbränna tallved i en process som kallas tjärbränning. Den resulterande tjäran var en viktig produkt för att bevara trä, speciellt för båtbygge. Tjära användes också för att täta båtars och byggnaders skarvar och fogar för att göra dem vattentäta. Dessutom användes tjära för att skydda träredskap och andra trämaterial mot förruttnelse.

Kalk: Kalk var en annan viktig handelsvara för Gotland. Kalk utvanns genom att bränna kalksten, vilket resulterade i bränd kalk, även kallad släckt kalk, som kunde användas för att göra murbruk och kalkmålning. Kalken var nödvändig för konstruktion och underhåll av byggnader, inklusive de karakteristiska stenmurarna på Gotland. Dessutom användes kalk för att förbättra jordens kvalitet inom jordbruket.

 

Tjära och kalk var varor som inte bara var eftertraktade på Gotland, utan också kunde exporteras till andra regioner för handel. Deras betydelse för byggnation, skeppsbyggnad och jordbruk gjorde dem till viktiga handelsprodukter som bidrog till Gotlands ekonomiska utveckling och integrering med omgivande områden.

Egon klint arbetar med tjäran vid sojdet
Egon klint arbetar med tjäran vid sojdet

Arrangör

Burs Hembygdsförening

Dela


Visa på karta