Dubbel vernissage på Roma Kungsgård. 1 Juli Kl 13-15

Dubbel vernissage på Roma Kungsgård. 1 Juli Kl 13-15

Datum: 1 juli
Tid: 13:00 - 15:00
Dag: Lördag
Roma Kungsgård
Roma Kungsgård, 62254 Romakloster

Dubbel vernissage på Roma Kungsgård. 1 Juli Kl 13-15

Astrid Kajsa Nylander i Galleri Apoteket och Stefan Aurelius i Galleri KCAG. Installation och olje måleri.

Astrid Kajsa Nylander -  "Compatibility"

Astrid Kajsa Nylander  (f. 1989 i Göteborg) ställer ut i Galleri Apoteket 28/6 – 16/7

med utställningen "Compatibility". Utställningen är en rumslig installation där
målningar installerats på byggnadsställningar med teaterljus.


I utställningen "Compatibility" utforskar Nylander landskapsmålningen som
spänningspunkt för den romantiserade bilden av landskapet och de teknologiska
lager människan lägger till.
Nylander bor och arbetar i Stockholm. Hon har en master i fri konst från Hochschule
für Bildende Künste Hamburg (2018). Hon har tidigare haft separatutställningar på
Galleri Belenius (2021), PAGE (NYC, 2020) och Kunstverein Siegen (2019).
Nylander är representerad i Moderna Museets samling med verkserien "Minijobs".


Utdrag ur konsthistoriker Linda Fagerströms utställningstext:


“I Astrid Kajsa Nylanders konstnärskap återkommer ofta naturen och dess krafter:
sol, vind och vatten. Trots att dessa energier utgör grunden för allt liv på vår planet,
har vi människor under lång tid fortsatt exploatera och överbelastat dem – och lever
nu med följderna.


Idag använder vi sol, vind och vatten för att skapa elektricitet, som ju är
förutsättningen för att kunna vara uppkopplad. Trots att elektricitet för många av oss
framstår som en osynlig kraft, blir dess betydelse högst materiell och påtaglig när vi
betraktar skärmens rektangel – en paradox som Astrid Kajsa Nylander återkommer
till i sitt måleri.


Astrid Kajsa Nylanders utblickar mot ett marint, kyligt landskap kan först upplevas
bringa tröst och försäkran, vi betraktar ju det hela från en trygg plats, ett ställe där
elektronik, ljus och värme ännu fungerar – men ganska snart upplevs det
skrämmande i sin tomhet och avsaknad av levande varelser.
Det är svårt att döva de frågor som maler inombords. Vårt sätt att leva är inte
förenligt med en fungerande framtid. Kommer mänskligheten lyckas frigöra sig från
de begär som frodats i den västerländska moderniteten? "Lyft blicken, rikta den mot
ljuset och horisonten – någonstans där finns svaret.”

Instagram: Astrid-Kajsa Nylander - @catasstrofy, @galleriapoteket

 

Stefan Aurelius - Innan för skalbenet

Aurelius ställer ut oljemåleri i KCAG´s Galleri. 

 

Beskrivning av Stefan Aurelius konstnärskap och förmågor.

De kunskaper om offentlig miljö och dess brukare med specifika behov har jag erfarenhet av genom 40-års konstnärlig offentlig gestaltning, vid skolor, statliga verk och fastigheter, gator, torg och trafikcentra.

Genom film- och fotografiutbildning i Sverige och USA lärde jag mig om flödet av brukare på en offentlig plats, och brukarnas framtida behov. Detta då den rörliga bilden (film) använder den fjärde dimensionen Tid och rör sig fritt med skiftande perspektiv på den avporträtterade platsen med dess brukare.

 
Det 18 offentliga gestaltningar jag genomfört sedan dess har även lärt mig lyhördhet och samspel med brukarna, och att anamma uppdragsgivarens behov. Arbetet med offentliga gestaltningar har även lett till innovationer och patent, som t.ex. den patenterade bronsgatstenen för offentliga markytor. Dessutom med det erhöll jag erfarenhet av att ha arbetat med hållbara tekniska lösningar på starkt trafikerad offentlig plats såsom till exempel med de beständiga och hållbara materialen sten, betong, metall, brons, plåt, emalj, kakel, tegel, glas, keramik och trä. Förutom dessa nämnda tekniker har måleriet och oljemåleriet givit ett hundratal utställningar nationellt och internationellt.


 


 

Porträtt
Porträtt

Arrangör

Galleri Apoteket och Kultur Centralen Ars Gotlandica

Dela


Visa på karta