Desert Sandals

Desert Sandals

Datum: 9 aug.
Tid: 19:30 - 20:30
Snäckan
Sanda Hemmungs 940, 62379 Klintehamn

Desert Sandals

Desert Sandals

Vi brukar säga att "vi sjunger glada sånger om döden". Det finns ett allvar i de ofta mycket gamla texterna skrivna av människor i djup fattigdom , ibland slaveri. Deras hopp om befrielse var Gud och himlen. Den glada enkla musiken är lätt att ta till sig och sätter sig i minnet.


Arrangör

Equmeniakyrkan på Gotland

Dela