Dagen för biologisk mångfald på Södra Hällarna

Dagen för biologisk mångfald på Södra Hällarna

Datum: 22 maj
Tid: 16:00 - 20:00
Södra Hällarna, samling norra entrén vid Träffpunkt Gotland. Vandring i reservatet.
Träffpunkt Gotland

Dagen för biologisk mångfald på Södra Hällarna

Vi firar den biologiska mångfaldens dag genom att leta arter och fossil. Ta med fika. Naturskyddsföreningen Gotland.

Vi firar den internationella mångfaldens dag på södra Hällarna i Visby. Ta med kaffekorg. Vi artbestämmer växter, djur och fossil. Alla hjärtiligt välkomna!

Kontakt Sara Eliason 070 400 80 43 eller Anncatrin Hjernquist 070 441 68 48, båda Naturskyddsföreningen Gotland.


Arrangör

Naturskyddsföreningen Gotland

Dela