Bör döden vara förhandlingsbar i livets absoluta slutskede?

Bör döden vara förhandlingsbar i livets absoluta slutskede?

Datum: 28 sep.
Tid: 18:30 - 20:00
Hörsalen, Almedalsbiblioteket
Visby

Bör döden vara förhandlingsbar i livets absoluta slutskede?

Vilken är den döende patientens frihet att bestämma om sin död? Bör det finnas en rätt att begära att få ”sova in i döden”?

Ett estradsamtal mellan lektor Åke G Sjöberg, teol dr Astrid Wretmark, dr Sven Montelius och professor Staffan Bergström (moderator). Sveriges Läkarförbund anser att vården i livets slutskede är en läkarfråga medan Svenska Läkarsällskapet har uppfattningen att det är en medborgarfråga. I årets Almedalsdebatter fanns det en med titeln“Patienten i centrum i livets slutskede - självbestämmande och delaktighet i palliativ vård”. Vilken är den döende patientens frihet att själv bestämma om sin död? Bör det finnas en rätt att begära att få ”sova in i döden”? Är det diskriminering att bara vissa med tjockare plånbok kan åka till Schweiz och få frivillig dödshjälp? Att avbryta livsuppehållande behandling är patientens rättighet och läkarna har inte rätt att neka till att medverka till att patienten avlider enligt svensk lag. När annars är döden förhandlingsbar? 


Arrangör

Föreningen Humanisterna Gotland, Biblioteken på Gotland och Folkuniversitetet

Dela