Boksläpp av R Bjersbys  manus om livet i och kring St Bjers.

Boksläpp av R Bjersbys manus om livet i och kring St Bjers.

Datum: 18 nov.
Tid: 13:00 - 15:00
Dag: Lördag
Korsbygården
Korsbyvägen , 62452 Lärbro

Boksläpp av R Bjersbys manus om livet i och kring St Bjers.

Personliga minnen från mellankrigstiden. Träffsäkra iakttagelser av detaljer ur vardagslivet. Släkt, grannar m. fl porträtteras

BOKNYHET -BOKSLÄPP

Ragnar Bjersby föddes som Ragnar Pettersson vid Stora Bjers 1920, där föräldrarna drev jordbruk.

Efter folkskolan valde Ragnar att läsa en realskoleexamen per korrespondens.

Studierna stördes hela tiden av anspråk på honom att delta i arbetet på föräldrarnas gård.

Så småningom kom han dock att läsa vidare och studerade teologi, historia och etnologi vid Uppsala universitet. Sin yrkesbana fortsatte Ragnar som lektor vid lärarhögskolan i Gävle.

Liksom brodern Svante Pettersson var Ragnar mycket musikalisk. Han spelade fiol, cello och gitarr, och var en god sångare. Under flera år medlem i den berömda kören Orphei Drängar

I boken återger han sina personliga minnen från främst barn- och ungdomsåren. Han återger träffsäkra iakttagelser av tidstypiska detaljer ur gotländskt vardagsliv. 

Kärleksfullt presenteras släktingar, grannar och sockenbor, deras berättande och deras föreställningsvärldar. Han beskriver den fysiska miljön såsom kläder, redskap, byggnader, vägar och odlingar. 

Detta manuskript är en lokalhistorisk pärla.

Manuskriptet till den nu tryckta boken färdigställde Ragnar Bjersby år 1998, bara någon månad innan han avled. Det kom att spridas för läsning inom familjen.

Då berättelserna i stor utsträckning utgår från hans barndomshem, St. Bjers i Lärbro tillfrågade familjen Bjersby Lärbro Hembygdsförening om de var villiga att ge ut manuset i bokform, vilket mottogs med glädje och har nu genomförts.

Musik, mingel, presentation om boken samt försäljning står på programmet denna utgivningsdag.


Arrangör

Lärbro Hembygdsförening

Dela


Visa på karta