Berättarkonsert om MÄSTERMYR

Berättarkonsert om MÄSTERMYR

Datum: 12 juli
Tid: 19:00 - 20:00
Dag: Onsdag
Lojsta Slott

Berättarkonsert om MÄSTERMYR

Av Eva Sjöstrand, text, och Jan Ekedahl, musik. Medverkar gör Owe Ronström, fiol, Maria Wessman Klintberg, flöjt.

I ord och ton berättar vi om Mästermyr, ett omfattande sjölandskap på södra Gotland. I början av 1900-talet beslutade sig markägarna för att dika ut myren. I sju år grävde hundratals rallare två mil kanaler för hand. Sjöarna tömdes, fisk och fågel försvann. Landskapet förändrades. Vattnet som så väl behövts idag strömmade ut i Östersjön.


Arrangör

Stdieförbundet Vuxenskolan

Dela