Albatrossmuseet

Albatrossmuseet

Datum: 26 aug.
Tid: 13:00 - 17:00
Dag: Lördag
Herrviks hamn

Albatrossmuseet

Se den spännande historien kring tyska minkryssaren Albatross och hennes besättning 1915-1918.

Efter en sjöstrid öster om Gotland mellan tyska och ryska örlogsmän den andra juli 1915 strandade tyska minkryssaren Albatross söder om Herrvik. Den tyske fartygschefen halade den kejserliga flaggan på eftermiddagen samma dag. Fartyg och besättning internerades därefter i Sverige till första världskrigets slut i november 1918. Museet berättar om fartygets och besättningen tid i Sverige och om de relationer som uppstod mellan sjömännen och civilbefolkningen.


Arrangör

Föreningen Albatrossmuseet.

Dela