Eldningsförbud på Gotland från och med måndagkväll

Länsstyrelsen har beslutat om ett eldningsförbud som gäller från och med klockan 18 på måndagskvällen och tills vidare.

Gotland 26 juli 2021 16:07

Under måndagen fattade Länsstyrelsen på Gotland, efter samråd med räddningstjänsten, beslut om ett eldningsförbud på hela Gotland och öarna. Beslutet gäller från och med 26 juli och tills vidare. 

– Det är en förebyggande åtgärd för att minska risken för bränder i skog och mark. Vi har under en tid haft höga temperaturer, och enligt SMHI kan vi inte vänta någon nederbörd av betydelse under åtminstone de närmaste dagarna, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef och tillförodnat länsråd vid länsstyrelsen, på länsstyrelsens hemsida.

Eldningsförbudet gäller vid aktiviteter med eldning, grillning och annan bränning där man exempelvis använder bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.  Det är fortsatt tillåtet att grilla på egen tomt – förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för en eventuell brandspridning. Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplats på allmän plats. 

Samt att använda friluftskök som drivs med gas eller vätska. 

– Bränder kan ha fler orsaker än eldning och grillning som går överstyr. Vi vill därför även uppmana alla som vistas i naturen för arbete eller rekreation att vara försiktiga med sådant som skulle kunna orsaka en brand, som exempelvis skogs- och jordbruksmaskiner och cigarettfimpar, säger Anna-Lena Fritz.

Länsstyrelsen påpekar även att det är den som eldar som är ansvarig – även om riktlinjerna följs. 

Här hittar du MSB:s brandriskkartor.

Profilbild Simon FridSimon Frid
Läs mer!
Gotland

Besök underbara Ekstakusten

Fårö

"Hela Fårö bubblar verkligen inför helgen"

Motionsspår

Klintkustledenen – en av Sveriges finaste kuststräckor

Fårö

Sju härliga evenemang under Fårönatta

Gotland

10 tips till dig som vill vandra på Gotland

Visa fler