Bro kyrka

Besöksmål 16 juli 2021 11:42

Bro kyrka som den ser ut idag byggdes på 1200-talet, men delar av den är ännu äldre än så.

På medeltiden var Bro kyrka en känd offerplats dit man vandrade för att offra pengar och beskåda kyrkans heliga kors. Korset finns dessvärre inte bevarat, det förstördes vid en brand under medeltidens senare del. Välbevarad är däremot kyrkans inredning, som till stor del härstammar från 1600-1700-talet.


Västra Gotland
Besöksmål

Ekstakusten

Besöksmål

Djupvik

Besöksmål

Bro Steinkällingar

Besöksmål

Björke kyrka

Besöksmål

Barlingbo kyrka

Visa fler