Björke kyrka

Besöksmål 16 juli 2021 11:39

Koret är tillbyggt på 1300-talet och långhuset blev färdigt ca 1260. Kyrkan fick aldrig torn.

Krucefixet är en klenod från 1160. Predikstolen som är en av Gotlands äldsta är från 1594. Altarskåpet är snidat 1911. Kyrkan fick 2004 ett modellskepp som minnesgåva.

Källa: Svenska kyrkan


Västra Gotland
Besöksmål

Ekstakusten

Besöksmål

Djupvik

Besöksmål

Bro Steinkällingar

Besöksmål

Bro kyrka

Besöksmål

Barlingbo kyrka

Visa fler